POLITYKA PLIKÓW COOKIES

I. DEFINICJE

 1. Administrator - RELAX DIRECT LURES Łukasz Kurek i Arthur Kowalczyk spółka jawna z siedzibą i adresem korespondencyjnym: ul. Stefana Żeromskiego 7A, 58-260 Bielawa, KRS: 0000852515, NIP: 8822135658, REGON: 386659323, e-mail: info@directlures.com, tel. 74 833 42 12,
 2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora, które zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach:
  a) właściwej optymalizacji działania strony internetowej,
  b) utrzymania sesji Użytkownika na stronie internetowej, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać swojego loginu i hasła,
  c) reklamowych,
  d) statystycznych.

 3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany według preferencji Użytkownika.
 4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  1. Cookies sesyjne:
   - to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki,
   - zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia,
   - mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,

  2. Cookies trwałe (stałe):
   - są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania,
   - zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia,
   - mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

 1. 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies, w tym w szczególności niezbędnych dla procesów uwierzytelniania oraz bezpieczeństwa przy korzystaniu ze strony internetowej.
 2. 2. Ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.
 3. 3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 5. 5. W celu zarządzania plikami Cookies Użytkownik powinien wybrać z poniższej listy swoją przeglądarkę internetową, a po skorzystaniu z właściwego linka postępować zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami:
  1. Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
  2. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
  3. Chrome - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  4. Safari - http://support.apple.com/kb/PH5042
  5. Firefox - http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  6. Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
   a w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych:

  7. Android - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  8. Safari (iOS) - http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
  9. Windows Phone - http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.